FOURSQUARE คืออะไร

FOURSQUARE คืออะไร

FOURSQUARE คืออะไร   FOURSQUARE คืออะไร ปัจจุบันยุค 4.0 ได้พัฒนาApplicationต่าง ๆ ขึ้นมามากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนทั่วโลก ซึ่งFoursquareคือ Web และ Mobile Application ที่นำ Location Based Service มารวมกับ…