ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์สิ่งแรกที่จะเริ่มต้นได้ คือการวางแผนโครงสร้างของเว็บไซต์ ซึ่งคือการจัดลำดับของเนื้อหาบนเว็บไซต์ออกเป็นแผนผังที่เข้าใจง่าย ว่าต้องการให้เว็บไซต์มีเนื้อหาอะไรบ้าง มีเว็บเพจอยู่ตรงไหน หน้าไหนบ้างที่จะนำมาเชื่อมโยงถึงกัน สำหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้นสามารถทำได้หลากหลายแบบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของการออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอ เพราะจะต้องออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยโครงสร้างของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

Outlines

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

  1. โครงสร้างแบบเรียงลำดับ

โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลำดับ จะเป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดในการออกแบบเว็บไซต์เนื่องจากมีความง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล และสามารถนำเสนอเรื่องราวตามลำดับได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการออกแบบเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก มีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ หรือเว็บไซต์องค์กรขนาดย่อม โดยลักษณะการลิ้งก์เนื้อหา ก็จะลิ้งก์ไปทีละหน้า การออกแบบเว็บไซต์มีทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาต่าง ๆ ในแบบเส้นตรง ใช้ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลังในการกำหนดทิศทาง จึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่าย แต่การออกแบบเว็บไซต์โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลำดับก็มีข้อเสีย คือจะทำให้ผู้ใช้งานต้องเสียเวลาในการเข้าสู่เนื้อหา เพราะไม่สามารถกำหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาด้วยตัวเองได้

  1. โครงสร้างแบบลำดับขั้น

โครงสร้างแบบลำดับขั้น นิยมใช้กับการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนของข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการออกแบบเว็บไซต์จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ และมีการนำเสนอรายละเอียดมากมาย ทำให้สามารถทำความข้าใจกับโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ในส่วนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยจะมีโฮมเพจเป็นจุดเริ่มต้น และจุดร่วมจุดเดียวที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นลำดับจากบนลงล่าง
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์

  1. โครงสร้างแบบตาราง

โครงสร้างแบบตาราง เป็นโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เนื้อหาต่าง ๆในการออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น การออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะนี้จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วนซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนทิศทาง หรือกำหนดทิศทางในการเข้าสู่เนื้อหาด้วยตัวเองได้ จึงไม่ทำให้เสียเวลา แถมยังทำให้การออกแบบเว็บไซต์มีความทันสมัยขึ้น

  1. โครงสร้างแบบใยแมงมุม

โครงสร้างแบบใยแมงมุม เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการออกแบบเว็บไซต์ เพราะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด โดยทุกหน้าของการออกแบบเว็บไซต์จะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด ทำให้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างง่าย และมีความอิสระมากขึ้น นอกจากนี้ก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ภายนอกได้ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

จากบทความที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องรู้จักโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยสามารถศึกษาโครงสร้างของการออกแบบเว็บไซต์ที่ให้เหมาะสมและตรงกล่มหมายได้ หรือควรปรึกษากับทีมนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพ เพราะทีมงานเหล่านี้จะมีประสบการณ์ที่มากกว่า แล้วยังจะมีการวางแผนงานที่เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไปมากกว่า  หากคุณสนใจจะทำเว็บไซต์หรือกำลังมองหาบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ KTn Develop มีบริการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์ครบวงจร มีตัวอย่างผลงานทางด้านเว็บไซต์มากมาย ถ้าคุณต้องการบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์สวย ๆ มีความ Mood and Tone ออกแบบเว็บไซต์ราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต ให้ KTn Develop ดูแลคุณสิคะ

สนใจติดต่อได้ที่

Tel: 029504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP

KTN-banner-ติดต่อ-แก้002-2