เว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

เว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

เว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

เว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ คิดจะทำเว็บไซต์ทั้งที แต่ไม่รู้ว่าควรทำเว็บไซต์แบบไหนถึงจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ  วันนี้บริษัททำเว็บไซต์ KTn develop จะมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของเว็บไซต์แต่ละประเภท มีลักษณะเป็นอย่างไรและเว็บไซต์แต่ละประเภทเหมาะกับธุรกิจประเภทใด ไปอ่านได้เลยค่ะ

เว็บไซต์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

ถ้าหากคุณต้องการทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์เพื่อขยายช่องทางการค้าให้กับธุรกิจของคุณ สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น 9 ประเภท คือ

  1. เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Website)

เป็นเว็บไซต์ที่นิยมสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน ความสนใจ เป็นต้น

  1. เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า (Business / Marketing Website)

เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์เพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย โดยภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า ราคาและการบริการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้สำหรับธุรกิจที่ต้องการขายสินค้า

  1. เว็บไซต์นำเสนอข่าวประจำวัน (Current Website)

เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลประเภทข่าวสาร สาระต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นประจำวัน เช่น เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ เป็นต้น

  1. เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการ (Share Information)

เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ

  1. เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (Education Website)

เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษา ที่มีนโยบายในการเผยแร่ข้อมูลต่างๆ ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียนนิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  1. เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment Website)

เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการนำเสนอเนื้อหาทางด้านความบันเทิงและบริการต่างๆ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดสื่อชนิดต่างๆ เป็นต้น

  1. เว็บไซต์สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (None – Profit Organization Website)

เว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลกำไรและค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของ สมาคม ชมรม มูลนิธิและโครงการต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ เช่น เพื่อการทำความดี สร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษย์ชน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

  1. เว็บไซต์ที่จำกัดสิทธิเฉพาะสมาชิก (Registrational Website)

เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ผู้ที่จะใช้ต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงินถึงจะมีสิทธิเข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆ ได้

  1. เว็บไซต์สำหรับการชักชวนหรือการโฆษณาชวนเชื่อ (Persuasive Website)

เป็นเว็บไซต์ที่นิยมใช้เกี่ยวกับการชักชวนทำให้คนคล้อยตามในเรื่องที่ผู้สร้างต้องการทำให้ผู้อื่นหันมาสนใจเกี่ยวกับบริการของตนเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานตามที่ผู้สร้างต้องการ หากใครได้อ่านครบหมดทุกข้อแล้วแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากให้รูปแบบเว็บไซต์ของตนเองอยู่ในประเภทไหน ลองมาปรึกษากับบริษัททำเว็บไซต์ KTn develop ดูสิคะ เพราะเราเป็นบริษัททำเว็บไซต์ที่สามารถให้คำปรึกษากับคุณได้เป็นอย่างดี เราสามารถออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยประสบการณ์ทำการด้านเว็บไซต์ที่มีมากมาย รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

สนใจติดต่อ

Tel: 02-9504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA : @KTNDEVELOP