รับดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์โดยมืออาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไซต์

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไซต์

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไซต์
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Website Administrator) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) คือบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การบำรุงรักษา และการดูแลเว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์จะมีความชำนาญใน HTML เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดการงานบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งผู้ดูแลเว็บไซต์ยังต้องมีความรู้ด้านภาษาสคริปต์อื่น ๆ เช่น ภาษาเอชพี ภาษาเพิรล์ หรือภาษาสคริปต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์และการดูแลเว็บไซต์ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ

ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบพื้นฐานของผู้ดูแลเว็บไซต์ (Job Description) มีด้วยกันดังนี้ค่ะ

 • สร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
 • ทำงานร่วมกับนักการตลาดในการสร้างแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์
 • ทำงานร่วมกับนักออกแบบเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
 • ทดสอบเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
 • อัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อให้หน้าเว็บไซต์น่าสนใจและตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน
 • ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์และติดตามอันดับ SEO ของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
 • จัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้
 • เพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
 • แก้ไขลิงก์และรูปภาพที่ใช้การไม่ได้
 • ตอบกลับความคิดเห็นและคำถามของผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Firewalls

และผู้ที่จะสมัครงานเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (Job Requirement) ดังนี้ค่ะ

 • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือการดูแลเว็บไซต์มาก่อน
 • มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เว็บไซต์
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบ WordPress, Sitefinity, และ Mobirise
 • มีความเข้าใจในการทำ SEO และสามารถทำ SEO ได้ดี
 • มีความชำนาญใน HTML/CSS และ XML
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Javascript และ SQL
 • มีความคิดสร้างสรรค์

ข้อกำหนดที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ข้อกำหนดพื้นฐาน และเป็นเรื่องทั่วไปที่บริษัทต้องการจากผู้สมัครเป็นคนดูแลเว็บไซต์ค่ะ ซึ่งในแต่ละบริษัท ก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ เพราะฉะนั้นแอดมินแนะนำให้ผู้อ่านศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงานที่ผู้อ่านจะไปสมัครกับบริษัทนั้น ๆ ให้ดีก่อน หรือผู้อ่านสามารถสอบถามขอบเขตงานของผู้ดูแลเว็บไซต์ ในตอนท้ายสุดของการสัมภาษณ์งานได้ค่ะ

7 ทักษะเพิ่มเติมที่ผู้สมัครงานตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจะมี

 • ความสามารถในการเข้ากับสังคมได้ดี เนื่องจากว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ
 • ความสามารถด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน เนื่องจากว่าผู้ดูแลเว็บไซด์จำเป็นต้องสื่อสารกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น นักการตลาด นักออกแบบเว็บไซต์ และลูกค้า จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ผู้ดูแลเว็บไซด์จะมีความสามารถด้านการสื่อสารค่ะ
 • ความสามารถในการจัดการเวลา ทั้งของตนเอง และของผู้อื่น
 • ความรู้เชิงลึกด้านกฏระเบียบต่าง ๆ เช่น โค้ดที่ถูกกฏหมาย หรือกฏระเบียบทางราชการต่าง ๆ เป็นต้น
 • ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องมีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ เพื่อส่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปยังนักการตลาดต่อไปค่ะ
 • มีทักษะการฟังที่ดี
 • มีความรอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียด

หากคุณท่านมีความสนใจให้บริษัท KTn develop ดูแลเว็บไซต์ของท่าน สามารถติดต่อได้ตามข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

เบอร์ติดต่อ: 02-9504253

Phone: 062.424.1394

Email: INFO@KTNDEVELOP.COM

Facebook: KTn develop

Line OA KTn develop: @KTNDEVELOP