เช็กให้รู้ดูใช้ชัวร์กับเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

เช็กให้รู้ดูใช้ชัวร์กับเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

เช็กให้รู้ดูใช้ชัวร์กับเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

ทำไมเว็บไซต์ถึงควรติด SSL

เช็กให้รู้ดูใช้ชัวร์กับเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่หันมาบริโภคสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อประเภทอื่น และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้นักธุรกิจหันมาโปรโมทธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น หนึ่งในช่องทางที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือ เว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ สามารถทำได้ 2 ทางคือ การทำ SEO และการทำ AdWords ซึ่งเราสามารถตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ได้ด้วยเครื่องมือดังนี้

  1. Google Keyword Planner เป็นเครื่องมือของ Google สำหรับการวิเคราะห์ และหา Keyword ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ รวมไปถึงการนำ Keyword มาปรับใช้กับการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้ติดอับดับต้น ๆ ของ Google นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ Keyword ของเว็บไซต์ รวมไปถึงบอกอัตราการแข่งขันด้านราคา และบอกจำนวนการค้นหาของ Keyword นั้น ๆ เพื่อใช้ในด้านการทำโฆษณา AdWords ของ Google ได้อีกด้วย
  2. Google Search Console เป็นเครื่องมือของ Google ช่วยในการตรวจสอบและดูแลเว็บไซต์ให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Google ตลอดจนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ นอกจากนี้ Google Search Console จะช่วยให้เข้าใจและสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ด้วย Google Search Console ยังเป็นเครื่องมือที่บอกได้ถึงอัตราการคลิกของ Keyword ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที่แสดงผลบนหน้า Google ได้อีกด้วย

ดูแลเว็บไซต์และการทำSEO ( Search Engine Optimization ) ดูแลเว็บไซต์

  1. Google Analytics คือเป็นเครื่องมือของ Google ช่วยในการวิเคราะห์ปรับปรุงในส่วนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด ด้านโฆษณา ด้านการปรับเปลี่ยนข้อมูลเว็บไซต์ การหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ด้วย สามารถนำ Google Analytics ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจะทำให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเอง
  2. Google Speed Insight เป็นเครื่องมือของ Google ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรี ช่วยในด้านการดูแลเว็บไซต์ที่ ใช้ในการตรวจสอบความเร็วในการดาวโหลดหน้าแรกของเว็บไซต์ นอกจากนี้ Google Speed Insight ยังบอกถึงแนวทางการแก้ไขเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

ปลั๊กอินกับการดูแลเว็บไซต์ ปลั๊กอิน หมายถึง โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง

  1. Google Tag Manager เป็น “ระบบจัดการแท็ก” ที่จะช่วยในการอัปเดตโค้ดติดตามและส่วนย่อยของโค้ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมเรียกว่า “Tag” ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะว่า Google Tag Manager เป็น Tag ประเภท Container Tag คือ Tag ที่เอาไว้บรรจุ Tag อื่น ๆ เช่น Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel และ Tag ประเภทต่าง ๆ ได้

 

นอกจากเครื่องมือที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีเครื่องมืออีกมาก ที่จะช่วยในการตรวจเช็กเว็บไซต์ของคุณ ให้มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเอาชนะคู่แข็งทางธุรกิจได้