5 เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบัน วิถีชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนได้

5 เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

5 เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

9ประเภทของเว็บไซต์

5 เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบัน วิถีชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนไป เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การซื้อสินค้าหรือการซื้อบริการต่าง ๆ เราสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อโซเชียลต่าง ๆ หรือ หากต้องการหาข้อมูลในเรื่องอะไรเพียง เข้า google แล้วค้นหาสิ่งที่ต้องการ ก็จะปรากฏข้อมูลมากมายตามเว็บไซต์ต่าง ๆขึ้นมา

ดังนั้นเว็บไซต์จึงเป็นช่องทางที่สำคัญมากอย่างในการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้การดูแลเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ลูกค้าจะเห็นโปรโมชั่น สินค้าใหม่ บริการใหม่ๆและความเคลื่อนไหวภายในเว็บ รวมถึงทำให้ google จัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณดีขึ้น วันนี้เรามีเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์มาฝากกันค่ะ

1. google keyword planner

เว็บไซต์มีประโยชน์อย่างไร

google keyword planner เป็นเครื่องมือ ของ Google ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรี มีไว้สำหรับดูแลเว็บไซต์ในด้านการวิเคราะห์ และหา keyword ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการนำ key word มาปรับใช้กับ การในดูแลเว็บไซต์ด้าน SEO เพื่อให้ติดอับดับต้น ๆ ของ google นอกจากนี้ google keyword planner ยังสามารถวิเคราะห์ key word เพื่อใช้ในด้านการทำโฆษณา AdWords ของ Google ได้อีกด้วย

สำหรับgoogle keyword planner เป็นเครื่องมือในการดูแลเว็บไซต์ และแนะนำคำหลักในการค้นหาของ google ที่เราควรใช้ในในเว็บไซต์ รวมไปถึงบอกอัตราการแข่งขันด้านราคาเพื่อใช้ในการทำโฆษณา AdWords และ บอกจำนวนการค้นหา ของ key word นั้น ๆ

2. google trends

google Trends เป็นเครื่องมือ ของ Google ที่จะช่วยในการดูแลเว็บไซต์ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหา key words ต่าง ๆ โดยการเปรียบ key words ใช้ช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่าน Google Search ในรูปแบบของกราฟ จุดสูงสุดของกราฟจะหมายถึงช่วงที่มีปริมาณการค้นหามากที่สุด ซึ่งเราสามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2004 นอกจากนี้ google trends ยังบอกถึงจำนวนการคลิกในช่วงเวลานั้นได้อีกด้วย

3. google search console

ขายดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีระบบก็เจ๊งได้

google search console เป็นเครื่องมือ ของ Google ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรี ช่วยในด้านการดูแลเว็บไซต์ที่ในการตรวจสอบและดูแลเว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ตลอดจนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ นอกจากนี้ google search console จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงลักษณะของเว็บไซต์ที่ Google เห็นได้ google search console เป็นเครื่องมือ ที่สามารถบอกได้ถึงอัตราการคลิกของ key words ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที่แสดงผลบนหน้าgoogle

4. google analytics

google Analytics คือเป็นเครื่องมือ ของ Google ช่วยในด้านการดูแลเว็บไซต์ในด้านวิเคราะห์ปรับปรุงในส่วนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด ด้านโฆษณาด้านการปรับเปลี่ยนข้อมูลเว็บไซต์ และการหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราด้วย เราสามารถนำ Google Analytics ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจะทำให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเอง

5. google test my site

ขั้นตอนการดูแลเว็บไซต์ของ ktndevelop การดูแลเว็บไซต์ของ KTn develop

google test my site เป็นเครื่องมือ ของ Google ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรี ช่วยในด้านการดูแลเว็บไซต์ที่ในการตรวจสอบความเร็วในการดาวน์โหลดหน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อเทียบเว็บไซต์ของเรากับเว็บไซต์ของผู้อื่นที่อยู่ในหมวดเว็บไซต์เดียวกันกับเรา google test my site จะวัดระดับความเราของเว็บไซต์ของเราเป็นวินาที และจะแสดงผลเป็นกราฟ

……………………………………………………………………………………………………..

หากคุณท่านมีความสนใจ ดูแลเว็บไซต์ บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 094-551-6420 , 086-335-3642

E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM

เว็บไซต์ KTn develop: www.ktnwebdesign.com

Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP