9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี

9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop

ขั้นตอนการดูแลเว็บไซต์ของ ktndevelop การดูแลเว็บไซต์ของ KTn develop

9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop บริษัท Ktn develop เราเป็นบริษัทออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และรับทำตลาดออนไลน์ ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด เราเน้นออกแบบเว็บไซต์ที่อยู่บนพื้นฐานการออกแบบ Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น บนมือถือ บนคอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์ บน MAC บน Android ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ของเรามีมาตรฐาน สวยงาม ใช้งานได้จริง ซึ้งเรามีขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ดังนี้

ปลั๊กอินกับการดูแลเว็บไซต์ ปลั๊กอิน หมายถึง โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง
  1. สอบถามความต้องการของลูกค้า และข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้ง เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าและ Brand ของลูกค้าให้ตรงกับกับความต้องการของลูกค้า
  2. วิเคราะห์หา Keyword เราจะวิเคราะห์หา Keyword และ Mood & Tone ของเว็บไซต์ ก็จะออกแบบเว็บไซต์ใลูกค้า เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
  3. ออกแบบต้นแบบ เราจะออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ เป็นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ ให้ลูกค้าตรวจดูก่อน เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า
  4. รวบรวมข้อมูลและสร้างต้นแบบ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้งเราจะรวบรวมข้อมูลแล้ว ออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า
  5. ส่งต้นแบบ  เราออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว เราจะส่งต้นแบบเว็บไซต์ต้นฉบับให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ท่าน
  6. สร้างเว็บไซต์ทั้งหมด เราส่งการออกแบบเว็บไซต์ต้นฉบับแล้ว เราจะสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ตามความต้องการของลูกค้าต้องการอย่างสวยงาม
  7. ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ เราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว เราจะส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ที่ทาง เราจัดทำให้ลูกค้าดู เพื่อลูกค้าต้องการจะปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์
  8. ปรับแก้งานออกแบบ เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดและลูกค้าต้องการปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ เราจะปรับแก้ไขงานออกแบบเว็บไซต์ ตามที่ท่านต้องการเป็นขั้นสุดท้าย
  9. ปิดงานออกแบบและดูแลเว็บไซต์  เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ไปให้ลูกค้าแล้วและลูกค้าพอใจ เราจะปิดงานออกแบบเว็บไซต์และเริ่มงานดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าต่อไป

……………………………………………………………………………………………………..

หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 094-551-6420 , 086-335-3642

E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM

เว็บไซต์ KTn develop: www.ktnwebdesign.com

Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP