6 ข้อควรรู้ก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์

6 ข้อควรรู้ก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์

Web Design Website Coding Concept

6 ข้อควรรู้ก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็ก ๆ ของที่บ้าน องค์กรของรัฐ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง  

ก่อนที่เราจะลงมือสร้างเว็บไซต์จะต้องรู้ก่อนว่า เว็บไซต์มีขนาดเป็นอย่างไร  เช่น ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ โดยเว็บไซต์ขนาดเล็กจะเป็นเว็บไซต์ง่าย ๆ ที่มีข้อมูลไม่มากนัก หรือถ้าหากมีการขายสินค้าก็จะมีสินค้าไม่มากนัก ส่วนเว็บไซต์ขนาดกลางก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น มีสินค้าระดับร้อยสองร้อยชิ้น มีการเก็บข้อมูลสมาชิก มีการติดตามการขาย ฯลฯ ส่วนเว็บไซต์ขนาดใหญ่มักเป็นเว็บไซต์ขององค์กร หรือร้านค้าที่มีสินค้าในระดับพันชิ้นขึ้นไป 

แต่ไม่ว่าเว็บไซต์จะมีขนาดเท่าไหร่ หลักการของการออกแบบเว็บไซต์จะเหมือน ๆ กัน คือ ควรออกแบบให้ใช้งานง่าย เช่น หากผู้ใช้ต้องการซื้อสินค้า ก็จะต้องสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เรียกว่า ต้องการสินค้าเมื่อใดก็สามารถชำระเงินได้ทันที 

สิ่งสำคัญคือ เราต้องให้เวลากับการออกแบบ โดยควรออกแบบเผื่ออนาคต เช่น หากคิดว่าเว็บไซต์จะมีการขายภายในหนึ่งปี ก็ควรออกแบบรับรองไว้ล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งการออกแบบที่ดีอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่ก็จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ประสบการณ์ที่ดี และประทับใจในตัวเว็บไซต์ และกลับมาเยี่ยมชมซ้ำ ๆ อีก 

การออกแบบเว็บไซต์ควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วย 

1. ต้องรู้จักลูกค้า หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นใคร เป็นกลุ่มไหน 

2. ต้องทราบว่าเป็นเว็บไซต์ใดบ้างที่เป็นคู่แข่ง ให้ศึกษาเว็บไซต์เหล่านั้น วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเว็บไซต์ แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป 

3. การออกแบบเว็บไซต์จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคาแร็กเตอร์ คือควรออกแบบให้ลูกค้าจำได้ว่า สีสันแบบไหน รูปแบบเช่นนี้คือเว็บไซต์ของเรา โดยควรเน้นให้เรียบง่าย แต่สามารถจดจำได้ทันที 

4. ทำให้เว็บไซต์เร็วและเข้าใช้งานได้ง่าย หลายเว็บอาจนำเอาภาพเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อให้เว็บไซต์ดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าหากมากเกินไปการโหลดของหน้าเว็บไซต์ก็จะช้า โดยเฉพาะเวลามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์พร้อม ๆ กัน ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อ และไม่อยากเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราอีก 

5. มีระบบค้นหาที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

6.เว็บไซต์ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน และมีลำดับที่เข้าใจง่าย คือมีการแบ่งหมวดหมู่ และแบ่งระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลดีหากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ในอนาคต และการจัดหมวดหมู่ที่ดีนั้น ย่อมทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว แม้ว่าในตอนแรกอาจใช้เวลาในการออกแบบเพิ่มขึ้น แต่ในภายหลังโครงสร้างเหล้านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงเว็บไซต์ได้ง่ายมากขึ้น 

สนใจให้เราออกแบบเว็บไซต์ของท่านหรือปรึกษาเรื่องการออกแบบเว็บไซต์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0624261964