Website กับ blog ต่างกันอย่างไร เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ blog

9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop

9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop

บริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สูด บริษัท KTn develop เรา เน้น ออกแบบเว็บไซต์ ที่อยู่บนพื้นฐานการออกแบบ Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซต์บน MAC ออกแบบเว็บไซต์บน Android ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์จะผลงาน ออกแบบเว็บไซต์ของเรามีมาตรฐาน สวยงาม ใช้งานได้จริง

9 ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์กับ Ktn develop

  1. สอบถามความต้องการของลูกค้า และข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้ง เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าและ Brand ของลูกค้า และออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกับความต้องการของลูกค้า
  2. วิเคราะห์หา Keyword การออกแบบเว็บไซต์ เราจะวิเคราะห์หา Keyword และ Mood & Tone ของเว็บไซต์ ก็จะออกแบบเว็บไซต์ใลูกค้า เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
  3. ออกแบบต้นแบบ เราจะออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ เป็นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ ให้ลูกค้าตรวจดูก่อน เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า
  4. รวบรวมข้อมูลและสร้างต้นแบบ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้งเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า
  5. ส่งต้นแบบ เราออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว เราจะส่งต้นแบบเว็บไซต์ต้นฉบับให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ท่าน
  6. สร้างเว็บไซต์ทั้งหมด เราส่งการออกแบบเว็บไซต์ต้นฉบับแล้ว เราจะสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ตามความต้องการของลูกค้าต้องการอย่างสวยงาม
  7. ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ เราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว เราจะส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ที่ทาง เราจัดทำให้ลูกค้าดู เพื่อลูกค้าต้องการจะปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์
  8. ปรับแก้งานออกแบบ เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดและลูกค้าต้องการปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ เราจะปรับแก้ไขงานออกแบบเว็บไซต์ ตามที่ท่านต้องการเป็นขั้นสุดท้าย
  9. ปิดงานออกแบบและดูแลเว็บไซต์ เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ไปให้ลูกค้าแล้วและลูกค้าพอใจ เราจะปิดงานออกแบบเว็บไซต์และเริ่มงานดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าต่อไป

……………………………………………………………………………………………………..

หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 094-551-6420 , 086-335-3642

E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM

เว็บไซต์ KTn develop: www.ktnwebdesign.com

Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP