4 วิธีทำให้เว็บไซต์โหลดเร็ว การดาวน์โหลดครั้งแรกในการเปิดหน้าเว็บไซต์

ส่วนประกอบของหลักๆ Web Application

ส่วนประกอบของหลักๆ Web Application

 

ส่วนประกอบของหลักๆ Web Application ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

 

ในปัจจุบันเราสามารถพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะการออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์  เว็บแอพพลิเคชั่น มีความสำคัญกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก และสามารถทำงานร่วมกันจากหลายๆที่ได้พร้อมกัน

 

 เว็บแอพพลิเคชั่น คือ การพัฒนาระบบงานในเว็บไซต์ ซึ่งมีระบบการไหลเวียนในแบบออนไลน์ (Online) ทั้งแบบโลคอล (Local) ภายในวงแลน (Lan) และ โกลบอล (Global) ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์ ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) เป็นการสร้างแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้าน และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราว์เซอร์สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ และการออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์  เว็บแอพพลิเคชั่น สามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่าปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นทั้งนั้น และในส่วนประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์  เว็บแอพพลิเคชั่น ประกอบไปด้วยการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรมมากมาย อาทิ เช่น

 

1.ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์  เว็บแอพพลิเคชั่น (web application)

2.ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)

3.เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (web server software)

4.ฐานข้อมูล (database)

5.เว็บเบราว์เซอร์ (web browser)

เราสามารถแยกส่วนประกอบของการทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

– เทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน (client-side technology)

– เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side technology)

 

เราจะมาอธิบายรายละเอียดใน 2 ส่วนประกอบนี้ให้ทราบกันค่ะ

1.เทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน (client-side technology)

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

– เว็บเบราว์เซอร์ (web browser)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงเว็บแอพพลิเคชั่น

ส่วนต่อความสามารถเว็บและเบราว์เซอร์ (web plugin และ browser add-on/extension) คือโปรแกรมที่ถูกเขียนให้ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์

ระบบปฏิบัติการ (operating system) คือระบบปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

2.เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (serverside technology)

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

 เว็บแอพพลิเคชั่น (web application) เว็บแอพพลิเคชั่น ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเว็บไซต์เนื่องจากทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน รับและแสดงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล และอื่น ๆ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (web server software) เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน web server ซึ่งหน้าที่หลักของ web server software คือการประมวลผล HTTP request ที่ได้รับมาและตอบกลับด้วย HTTP response ให้กับผู้ใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ (operating system) ระบบปฏิบัติการบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่ในการจัดการกับทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่น CPU memory และ bandwidth เป็นต้น

 

สรุปส่วนประกอบของ Web Application

การทำงานของ web application นั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนประกอบในการทำงานสามารถแยกออกเป็นสองส่วนนั่นคือ เทคโนโลยีในฝั่งของผู้ใช้งาน และเทคโนโลยีในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ โดยเทคโนโลยีในของฝั่งของผู้ใช้งานที่สำคัญคือ web browser และ plugin ที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการท่องเว็บไซต์

 

KTn Develop เราบริการด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ให้ประสบความสำเร็จและตอบสนองตามเงื่อนไขและความต้องการของทางบริษัท การทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นนั้นสามารถทำงานได้ในทุกอุปกรณ์ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้เท่านั้นก็เพียงพอ

 

หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

 

โทรศัพท์ KTn develop: 02-046-8597

โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 094-551-6420 , 086-335-3642

E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM

เว็บไซต์ KTn develop : www.ktndevelop.com

Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP